คำแปลนี้มีเฉพาะบนแพลตฟอร์มต่อไปนี้: Windows, Mac, Linux, Oculus Quest, iOS, Android

Keep Talking and Nobody Explodes

คู่มือกู้ระเบิด

พิมพ์ครั้งที่ 1-th

ดู/พิมพ์ PDF
ดูด้วยหน้าเว็ป
วิธีเล่นLanguage Globeภาษา