Den här översättningen är bara tillgänglig på följande plattformar: Windows, Mac, Linux, Oculus Quest, iOS, Android

Bombdesarmeringsmanual

www.keeptalkinggame.com

Version 1-sv
Verifieringskod: 453

Välkommen till den farliga och utmanande världen av bomb desarmering.

Studera denna manual noggrant; du är experten. I dessa sidor hittar du allting du måste veta för att desarmera även de mest lömska av bomber.
Och kom ihåg — Minsta lilla misstag och det kan vara över!

Desarmera Bomber

En bomb kommer att explodera när tiden når 0:00 eller om för många felaktiga försök har gjorts. Det enda sättet att avväpna en bomb är att desarmera alla moduler innan tiden går ut.

Bombexempel

Framsida

Kant

Moduler

Varje bomb innehåller upp till 11 moduler som måste bli deaktiverade. Varje modul är diskret och kan bli deaktiverad i vilken ordning som helst

Instruktioner för att desarmera moduler kan hittas i sektion 1. "Krävande" moduler fungerar inte som alla andra och beskrivs under sektion 2.

Försök

Försök kvar

När desarmeraren gör ett misstag kommer bomben registrera ett felaktigt försök och en indikator kommer lysas upp ovanför timern. En bomb med två indikeringar kommer explodera om ett till felaktigt försök görs. Tiden kommer börja ticka ner snabbare efter varje ny indikering.

Om det inte finns någon indikeringspanel kommer bomben explodera efter första felaktiga försöket vilket inte lämnar några rum för misstag.

Hämtar information

Några instruktioner kommer kräva specifik information om bomben så som serienumret. Denna typ av information kan oftast hittas ovanpå, under eller på sidorna av bomben. Kolla in bilaga A, B och C för identifications instruktioner som kommer vara användbara i desarmeringen av vissa moduler.

Sektion 1: Moduler

Moduler kan bli identifierade med hjälp av en LED uppe i högra hörnet. När LED:n lyser grönt, har modulen blivit desarmerad.

Alla moduler måste avväpnas för att desarmera bomben.

Angående Kablar

Kablar är som blod i elektronik! Eller, nej förresten, elen borde ju vara blodet. Kablarna liknar artärerna. Venerna? Spelar nog egentligen ingen roll…

 • En kabelmodul kan ha från 3 till 6 kablar.
 • Endast en kabel måste klippas för att desarmera modulen.
 • Kabelordningen räknas uppifrån och ned.
3 kablar:
Om det inte finns någon röd kabel, klipp den andra kabeln.
Annars, om sista kabeln är vit, klipp den sista kabeln.
Annars, om det finns mer än en blå kabel, klipp den sista blå kabeln.
Annars, klipp den sista kabeln.
4 kablar:
Om det finns mer än en röd kabel och sista siffran i serienumret är udda, klipp den sista röda kabeln.
Annars, om den sista kabeln är gul och det inte finns några röda kablar, klipp den första kabeln.
Annars, om det finns exakt en blå kabel, klipp den första kabeln.
Annars, om det finns mer än en gul kabel, klipp den sista kabeln.
Annars, klipp den andra kabeln.
5 kablar:
Om sista kabeln är svart och sista siffran i serienumret är udda, klipp den fjärde kabeln.
Annars, om det är exakt en röd kabel och det finns fler än en gul kabel, klipp den första kabeln.
Annars, om det inte finns några svarta kablar, klipp den andra kabeln.
Annars, klipp första kabeln.
6 kablar:
Om det inte finns några gula kablar och sista siffran i serienumret är udda, klipp den tredje kabeln.
Annars, om det finns exakt en gul kabel och det finns mer än en vit kabel, klipp den fjärde kabeln.
Annars, om det inte finns några röda kablar, klipp den sista kabeln.
Annars, klipp den fjärde kabeln.

Angående Knappen

Du kanske tänker att en knapp med texten "tryck" bara ska tryckas på. Det är sånna som du som spränger bomben.

Se bilaga A för indikator identifikations referens
Se bilaga B för batteri identifikations referens

Följ reglerna i ordning. Gör det första som stämmer överens:

 1. Om knappen är blå och det står "Avbryt", håll ned knappen och kolla under "Att släppa en nedtryckt knapp"
 2. Om det finns mer än 1 batteri på bomben och det står "Detonera" på knappen, tryck och släpp knappen på en gång.
 3. Om knappen är vit och det finns en indikator som lyser med etiketten CAR, håll ned knappen och kolla under "Att släppa en nedtryckt knapp"
 4. Om det finns mer än 2 batterier på bomben och det finns en indikator som lyser med etiketten FRK, tryck och släpp knappen på en gång.
 5. Om knappen är gul, håll ned och kolla under "Att släppa en nedtryckt knapp".
 6. Om knappen är röd och det står "Håll", tryck och släpp knappen på en gång.
 7. Om inga av ovanstående matchar, håll ned knappen och kolla under "Att släppa en nedtryckt knapp"

Att släppa en nedtryckt knapp

När du håller ned en knapp kommer en färgad remsa lysa upp på höger sida om modulen. Baserat på färgen måste släppa knappen på en specifik tid:

 • Blå remsa: Släpp när nedräkningen visar en 4a var som helst.
 • Vit remsa: Släpp när nedräkningen visar en 1a var som helst.
 • Gul remsa: Släpp när nedräkningen visar en 5a var som helst.
 • Annan färg på remsan: Släpp när nedräkningen visar en 1a var som helst.

Angående Knappsatser

Jag är inte säker på vad dessa symboler är men jag gissar på att de har någonting att göra med ockultism.

 • Endast en av de nedanstående kolumnerna innehåller alla fyra symboler från knappsatsen.
 • Tryck de fyra knapparna i ordningen symbolerna kommer upp från högst till lägst inom kolumnen


Angående Följa John

Denna är som de leksakerna som man lekte med som barn där du måste spegla mönsteret som kommer, förutom att detta är en förfalskning som förmodligen köptes i någon billig butik.

 1. En utav de fyra färgglada knapparna kommer lysa.
 2. Genom att använda den rätta tabellen här nedan, tryck knappen med den rätta färgen
 3. Den första lampan kommer då återigen blinka följt av den nu nya färgen. Fortsätt nu på samma sätt med hjälp av tabellen.
 4. Sekvensen kommen bli längre och längre för varje gång du svarar rätt tills modulen är desarmerad.
BlåGulRödGrön

Om serienumret innehåller en vokal:

Blinkar rött Blinkar blått Blinkar grönt Blinkar gult
Knapp att trycka:Inga felBlåRödGulGrön
1 MisstagGulGrönBlåRöd
2 MisstagGrönRödGulBlå

Om serienumret inte innehåller en vokal:

Blinkar rött Blinkar blått Blinkar grönt Blinkar gult
Knapp att trycka:Inga felBlåGulGrönRöd
1 MisstagRödBlåGulGrön
2 MisstagGulGrönBlåRöd

Angående Vem Börjar

Denna grejen är som tagen ur en skiss-komedi-rutin, vilket kunde vara kul om den inte skulle sitta på en bomb. Borde hålla detta kort eftersom ord bara komplicerar saker.

 1. Läs på skärmen och använd steg 1 för att komma fram till vilken knapp som ska läsas.
 2. Med hjälp av texten på denna knapp, använd steg 2 för att komma fram till vilken knapp som skall bli tryckt.
 3. Upprepa tills modulen desarmerats.

Steg 1:

Baserad på skärmen, läs etiketten av en särskild knapp och gå vidare till steg 2:

JA


Titta På


FÖRST

Titta På
SKÄRM

Titta På
OKEJ

Titta På
STÅR

Titta På
INGENTING


Titta På


Titta På
TOMTitta På


NEJ

Titta På
SJÄL


Titta På


STJÄL

Titta På
SKÄLTitta På


SETTTitta På


SET
Titta På
SÄTT
Titta På
VÄNTA

Titta På
SEJTitta På


SÄJ

Titta På
SIGTitta På


DINTitta På


DINA
Titta På
MIG

Titta På
MEJ
Titta På
DIGTitta På


DEJ


Titta På


JORD

Titta På
HJORD

Titta På
GJORD

Titta På

Steg 2:

Utgåendes från etiketten från steg 1, klicka på första knappen som kommer upp i sin motsvarande lista:

KLAR: JA, OKEJ, VA, MITTEN, VÄNSTER, TRYCKA, HÖGER, TOM, KLAR, NEJ, FÖRSTA, JASÅ, INGENTING, VÄNTA
FÖRSTA: VÄNSTER, OKEJ, JA, MITTEN, NEJ, HÖGER, INGENTING, JASÅ, VÄNTA, KLAR, TOM, VA, TRYCKA, FÖRSTA
NEJ: TOM, JASÅ, VÄNTA, FÖRSTA, VA, KLAR, HÖGER, JA, INGENTING, VÄNSTER, TRYCKA, OKEJ, NEJ, MITTEN
TOM: VÄNTA, HÖGER, OKEJ, MITTEN, TOM, TRYCKA, KLAR, INGENTING, NEJ, VA, VÄNSTER, JASÅ, JA, FÖRSTA
INGENTING: JASÅ, HÖGER, OKEJ, MITTEN, JA, TOM, NEJ, TRYCKA, VÄNSTER, VA, VÄNTA, FÖRSTA, INGENTING, KLAR
JA: OKEJ, HÖGER, JASÅ, MITTEN, FÖRSTA, VA, TRYCKA, KLAR, INGENTING, JA, VÄNSTER, TOM, NEJ, VÄNTA
VA: JASÅ, VA, VÄNSTER, INGENTING, KLAR, TOM, MITTEN, NEJ, OKEJ, FÖRSTA, VÄNTA, JA, TRYCKA, HÖGER
JASÅ: KLAR, INGENTING, VÄNSTER, VA, OKEJ, JA, HÖGER, NEJ, TRYCKA, TOM, JASÅ, MITTEN, VÄNTA, FÖRSTA
VÄNSTER: HÖGER, VÄNSTER, FÖRSTA, NEJ, MITTEN, JA, TOM, VA, JASÅ, VÄNTA, TRYCKA, KLAR, OKEJ, INGENTING
HÖGER: JA, INGENTING, KLAR, TRYCKA, NEJ, VÄNTA, VA, HÖGER, MITTEN, VÄNSTER, JASÅ, TOM, OKEJ, FÖRSTA
MITTEN: TOM, KLAR, OKEJ, VA, INGENTING, TRYCKA, NEJ, VÄNTA, VÄNSTER, MITTEN, HÖGER, FÖRSTA, JASÅ, JA
OKEJ: MITTEN, NEJ, FÖRSTA, JA, JASÅ, INGENTING, VÄNTA, OKEJ, VÄNSTER, KLAR, TOM, TRYCKA, VA, HÖGER
VÄNTA: JASÅ, NEJ, TOM, OKEJ, JA, VÄNSTER, FÖRSTA, TRYCKA, VA, VÄNTA, INGENTING, KLAR, HÖGER, MITTEN
TRYCKA: HÖGER, MITTEN, JA, KLAR, TRYCKA, OKEJ, INGENTING, JASÅ, TOM, VÄNSTER, FÖRSTA, VA, NEJ, VÄNTA
DU: VISST, MIG, MEJ, DIG, NÄSTA, AAH, DEJ, HÅLL, VA?, DU, AH HA, TYP, FÄRDIG, A
MIG: MEJ, NÄSTA, TYP, AAH, VA?, FÄRDIG, AH HA, HÅLL, DU, A, DIG, VISST, DEJ, MIG
MEJ: AH HA, MIG, AAH, MEJ, NÄSTA, DEJ, VISST, A, DIG, DU, VA?, HÅLL, TYP, FÄRDIG
DIG: DU, DIG, DEJ, NÄSTA, AH HA, MIG, A, MEJ, VA?, AAH, VISST, FÄRDIG, TYP, HÅLL
DEJ: FÄRDIG, A, DEJ, AAH, VA?, VISST, MEJ, HÅLL, DIG, TYP, NÄSTA, AH HA, MIG, DU
A: AAH, VISST, NÄSTA, VA?, DIG, DEJ, AH HA, FÄRDIG, A, DU, TYP, HÅLL, MIG, MEJ
AAH: AAH, MEJ, MIG, DU, FÄRDIG, HÅLL, AH HA, NÄSTA, VISST, TYP, DIG, DEJ, A, VA?
AH HA: DEJ, A, MIG, DIG, NÄSTA, AH HA, FÄRDIG, DU, AAH, TYP, MEJ, VISST, HÅLL, VA?
VA?: DU, HÅLL, DIG, MEJ, A, FÄRDIG, AH HA, TYP, MIG, AAH, DEJ, NÄSTA, VA?, VISST
FÄRDIG: VISST, AAH, NÄSTA, VA?, MEJ, DEJ, DIG, HÅLL, TYP, DU, A, MIG, AH HA, FÄRDIG
NÄSTA: VA?, AAH, AH HA, MEJ, HÅLL, VISST, NÄSTA, TYP, FÄRDIG, MIG, DEJ, DIG, A, DU
HÅLL: MIG, A, FÄRDIG, AH HA, DU, DEJ, VISST, VA?, DIG, NÄSTA, HÅLL, AAH, MEJ, TYP
VISST: MIG, FÄRDIG, TYP, DIG, DU, HÅLL, AAH, DEJ, VISST, A, VA?, NÄSTA, MEJ, AH HA
TYP: DIG, NÄSTA, A, DEJ, HÅLL, FÄRDIG, AH HA, VA?, AAH, DU, TYP, VISST, MIG, MEJ

Angående Memory

Minnet är en ömtålig sak men så är också allt annat om en bomb sprängs, så var uppmärksam!

 • Tryck på den korrekta knappen för att få modulen till nästa steg. Klara alla steg för att desarmera modulen.
 • Om fel knapp trycks in kommer modulen gå tillbaka till första steget.
 • Knapp positionerna går från vänster till höger.

Steg 1:

Om skärmen visar 1, tryck på knappen i andra positionen.
Om skärmen visar 2, tryck på knappen i andra positionen.
Om skärmen visar 3, tryck på knappen i tredje positionen.
Om skärmen visar 4, tryck på knappen i fjärde positionen.

Steg 2:

Om skärmen visar 1, tryck på knappen med numret "4".
Om skärmen visar 2, tryck på knappen i samma position som du tryckte på i steg 1.
Om skärmen visar 3, tryck på knappen i första positionen.
Om skärmen visar 4, tryck på knappen i samma position som du tryckte på i steg 1.

Steg 3:

Om skärmen visar 1, tryck på knappen med samma nummer som i steg 2.
Om skärmen visar 2, tryck på knappen med samma nummer som i steg 1.
Om skärmen visar 3, tryck på knappen i tredje positionen.
Om skärmen visar 4, tryck på knappen med numret "4".

Steg 4:

Om skärmen visar 1, tryck på knappen i samma position som du tryckte på i steg 1.
Om skärmen visar 2, tryck på knappen i första positionen.
Om skärmen visar 3, tryck på knappen i samma position som du tryckte på i steg 2.
Om skärmen visar 4, tryck på knappen i samma position som du tryckte på i steg 2.

Steg 5:

Om skärmen visar 1, tryck på knappen med samma nummer som i steg 1.
Om skärmen visar 2, tryck på knappen med samma nummer som i steg 2.
Om skärmen visar 3, tryck på knappen med samma nummer som i steg 4.
Om skärmen visar 4, tryck på knappen med samma nummer som i steg 3.

Angående Morse

Ett gammalt sätt att kommunicera på flottan? Vad kommer härnäst? Åtminstone så är det faktiskt riktig morsekod, så om du kollar noga kanske du lär dig något.

 • Tolka meddelandet igenom att andvända morsekod på det blinkande ljuset med hjälp av tabellen för att stava ett av orden i listan.
 • Signalen loopas, med en paus emellan omstarter
 • Efter att ordet har blivit identifierat, sätt den korresponderande frekvensen och tryck på (TX) knappen för att fastslå.
Hur du läser

1. En kort signal representerar en punkt.

2. En lång signal representerar ett sträck

3. Det är en lång paus mellan bokstäver.

4. Det är en väldigt lång paus innan ordet upprepas.

Om ordet är: Svara på frekvens:
skala3.505 MHz
hallar3.515 MHz
testa3.522 MHz
björn3.532 MHz
lådor3.535 MHz
läckor3.542 MHz
bittra3.545 MHz
bistro3.552 MHz
vacker3.555 MHz
skoja3.565 MHz
bryta3.572 MHz
tegel3.575 MHz
bomber3.582 MHz
hjälpa3.592 MHz
vektor3.595 MHz
skriva3.600 MHz

Angående Komplicerade kablar

Dessa kablar är inte som de andra. Vissa har ränder! Det gör dem helt annorlunda. De goda nyheterna är att vi har hittat en kortfattad uppsättning instruktioner om vad som ska göras åt det! Kanske lite för kortfattad...

 • Kolla på varje kabel: det finns en LED lampa som är av eller på ovanför kablarna och plats för en "★" symbol under kablarna.
 • För varje kabel/LED/symbol kombination, använd Venndiagrammet här nedan för att besluta om kabeln ska klippas eller inte.
 • Varje kabel kan vara flerfärgad
SSKIKSPBIBPSPBIK
Kabeln har röd färg
Kabeln har blå färg
Har ★ symbolen
Lysdioden är tänd
Bokstav Instruktion
KKlipp kabeln
IKlipp inte kabeln
SKlipp kabeln om sista siffran i serienumret är jämn
PKlipp kabeln om bomben har en parallelport
BKlipp kabeln om bomben har två eller fler batterier

Se bilaga B för batteri identifikations referens
Se bilaga C för port identifikations referens

Angående Kabelsekvenser

Det är svårt att säga hur denna mekanism fungerar. Tekniken är ganska imponerande, men det måste finnas enklare sätt att hantera nio kablar.

 • I denna modul finns flera paneler med kablar på dem, men bara en panel är synlig åt gången. Byt till nästa panel genom att klicka ner knappen och till den föregående panelen genom att klicka upp knappen.
 • Byt inte till nästa panel innan du är säker att alla kablar som måste klippas har klippts på den nuvarande panelen.
 • Klipp kablarna enligt instruktionerna i följande tabell. Kabelsekvenserna är sammanräknade över alla paneler i denna modul.
Finns Röd Kabel
Finns KablarKlipp om kopplad till:
Den första röda kabelnC
Den andra röda kabelnB
Den tredje röda kabelnA
Den fjärde röda kabelnA eller C
Den femte röda kabelnB
Den sjätte röda kabelnA eller C
Den sjunde röda kabelnA, B eller C
Den åttonde röda kabelnA eller B
Den nionde röda kabelnB
Finns Blå Kabel
Finns KablarKlipp om kopplad till:
Den första blå kabelnB
Den andra blå kabelnA eller C
Den tredje blå kabelnB
Den fjärde blå kabelnA
Den femte blå kabelnB
Den sjätte blå kabelnB eller C
Den sjunde blå kabelnC
Den åttonde blå kabelnA eller C
Den nionde blå kabelnA
Finns Svart kabel
Finns KablarKlipp om kopplad till:
Den första svarta kabelnA, B eller C
Den andra svarta kabelnA eller C
Den tredje svarta kabelnB
Den fjärde svarta kabelnA eller C
Den femte svarta kabelnB
Den sjätte svarta kabelnB eller C
Den sjunde svarta kabelnA eller B
Den åttonde svarta kabelnC
Den nionde svarta kabelnC

Angående Labyrinter

Detta verkar vara någon sorts labyrint, troligen stulen från en restaurangs barnmeny.

 • Hitta labyrinten med matchande cirkel markeringar.
 • Desarmeraren måste navigera det vita ljuset till den röda triangeln med hjälp av pil knapparna.
 • Varning: Korsa inte linjerna som visas i labyrinten. Dessa linjer är osynliga på bomben.

Angående Lösenord

Som tur är följer detta inte regeringens standard när det gäller lösenord: 22 karaktärer, stora samt små bokstäver, några siffror och ÅÄÖ någonstans i lösenordet.

 • Knapparna över och under varje bokstav bläddrar igenom möjligheterna för den positionen.
 • Bara en kombination av bokstäverna kommer matcha lösenordet här nedan.
 • Tryck skicka så fort rätt ord har blivit inskrivet
aftonalarmallasaktivbingo
bortabrandbökerderasdessa
fannsfallahällahälsahämnd
högerkundelitenlojallurig
lydigmattemedelmetodnedre
nedåtnyansnyhetoroarorsak
plastplatsradioraketrakas

Sektion 2: Krävande Moduler

Krävande moduler kan inte desarmeras och är jobbiga då och då.

Krävande moduler kan identiferas som en modul med en liten 2 siffrig timer i mitten. Genom att interagera med bomben kan dessa aktiveras. När dessa aktiveras måste de tas om hand innan timern går ut för att slippa förlora ett försök

Fokusera: krävande moduler kan åter aktiveras vilken sekund som helst

Angående att Ventilera Gas

Att hacka en dator är hårt arbete! Åtminstonde brukar det vara det. Detta jobb skulle troligen kunna utföras av en simpel drickande fågel som bara klickar på samma knapp om och om igen.

 • Svara på datorns frågor genom att klicka "J" som i "Ja" eller "N" som i "Nej"

Angående Kondensator Urladdning

Jag skulle gissa att detta är bara för att hålla dig distraherad, annars hade detta varit lite uselt elektronikarbete.

 • Urladda kondensatorn innan den överladdas igenom att hålla ner spaken.

Angående Vred

Onödigt komplex och ändlöst behövande. Tänk om någon sådan övning var använd för något annat än diaboliska pussel.

 • Vredet kan vridas till en av fyra olika positioner.
 • Vredet måste vara i rätt position när modul timern träffar noll.
 • Den korrekta positionen can listas ut med hjälp av på/av konfigurationen över de 12 lysdioderna.
 • Vredets position är relativ till "UPP" etiketten, som kan ha blivit roterad.

LED konfigurationer

Pekandes uppåt:

X XX
XXXX X
X X X
XX XX

Pekandes nedåt:

XX X
XXXX X
X X X
X X

Pekandes vänster:

X
X XXX
X
XX

Pekandes höger:

X XXXX
XXX X
X XX
XXX X


X = Lysande LED

Bilaga A: Indikatorreferens

Indikatorer med etiketter finns på sidorna av bomben.

Vanliga indikatorer

 • SND
 • CLR
 • CAR
 • IND
 • FRQ
 • SIG
 • NSA
 • MSA
 • TRN
 • BOB
 • FRK

Bilaga B: Batterireferens

Vanliga batteri typer kan hittas på sidorna av bomben

Batteri Typ
AA
D

Bilaga C: Kontakreferens

Digitala och analoga portar kan hittas på sidorna av bomben.

Kontakt Namn
DVI-D
Parallellport
PS/2
RJ-45
Serieport
Stereo RCA