Tento překlad je dostupný jen pro následující platformy: Windows, Mac, Linux, Oculus Quest, iOS, Android

Manuál ke zneškodnění bomby

www.keeptalkinggame.com

Verze 2-cs
Ověřovací kód: 058

Vítejte v nebezpečném a náročném světě zneškodňování bomb.

Pečlivě si prostudujte tento manuál; Vy jste tady specialista. Na těchto stránkách naleznete vše potřebné k úspěšnému zneškodnění i těch nejzákeřnějších bomb.
A pamatujte – Jedno malé přehlédnutí a mohlo by být po všem!

Zneškodňování bomb

Bomba exploduje, když její časovač dosáhne 0:00 nebo při zaznamenání příliš mnoha chyb. Jediným způsobem jak bombu zneškodnit je zneškodnění všech jejích modulů před vypršením odpočtu.

Ukázková bomba

Předek

Strana

Moduly

Na každé bombě najdete až 11 modulů, které musí být zneškodněny. Moduly jsou na sobě nezávislé a mohou být zneškodněny v libovolném pořadí.

Instrukce pro zneškodňování modulů se nachází v sekci 1. "Hlídací" moduly jsou speciální a jsou popsány v sekci 2.

Chyby

Ukazatel Chyb

Když pyrotechnik udělá chybu, bomba ji zaznamená a zobrazí ji na indikátoru nad časovačem. Bomby s indikátorem chyb vybuchnou po třetí chybě. Časovač se začne odpočítávat rychleji je-li zaznamenána chyba.

Pokud nad časovačem není ukazatel chyb, bomba vybuchne při první chybě.

Shromažďování informací

Některé instrukce pro zneškodnění vyžadují specifické informace o bombě, jako například sériové číslo. Tento druh informací naleznete typicky na vrchu, spodku nebo stranách krytu. Navštivte Přílohu A, B a C pro instrukce k identifikaci, které mohou být užitečné k deaktivaci některých modulů.

Sekce 1: Moduly

Moduly poznáte podle LED diody v pravém horním rohu. Pokud dioda svítí zeleně, modul je deaktivován.

Všechny moduly musí být deaktivovány ke zneškodnění bomby

Na téma Drátů

Dráty jsou krev elektřiny! Počkat, ne, elektřina je krví. Dráty jsou spíše jako tepny. Žíly? Na tom nezáleží…

 • Modul s dráty může mít v sobě 3-6 drátů.
 • Pouze jeden správný drát je potřeba přestřihnout k deaktivaci modulu.
 • Pořadí drátů začíná prvním drátem ze shora.
3 dráty:
Pokud žádný drát není červený, přestřihněte druhý drát.
Jinak, pokud je poslední drát bílý, přestřihněte poslední drát.
Jinak, pokud je více než jeden drát modrý, přestřihněte poslední modrý drát.
Jinak, přestřihněte poslední drát.
4 dráty:
Pokud je více než jeden drát červený a poslední číslice seriového čísla je lichá, přestřihněte poslední červený drát.
Jinak, pokud je poslední drát žlutý a nejsou přítomny žádné červené dráty, přestřihněte první drát.
Jinak, pokud je přesně jeden drát modrý, přestřihněte první drát.
Jinak, pokud je více než jeden drát žlutý, přestřihněte poslední drát.
Jinak, přestřihněte druhý drát.
5 drátů:
Pokud je poslední drát černý a poslední číslice seriového čísla je lichá, přestřihněte čtvrtý drát.
Jinak, pokud je přesně jeden drát červený a více než jeden drát žlutý, přestřihněte první drát.
Jinak, pokud žádný drát není černý, přestřihněte druhý drát.
Jinak, přestřihněte první drát.
6 drátů:
Pokud žádný drát není žlutý a poslední číslice sériového čísla je lichá, přestřihněte třetí drát.
Jinak, pokud je právě jeden drát žlutý a více než jeden drát je bílý, přestřihněte čtvrtý drát.
Jinak, pokud žádný drát není červený, přestřihněte poslední drát.
Jinak, přestřihněte čtvrtý drát.

Na téma Tlačítko

Můžete si myslet, že tlačítko říkající si o zmáčknutí je přímočaré. To je ten typ přemýšlení, kvůli kterému lidi explodují.

Více v dodatku A: Instrukce k identifikaci kontrolek
Více v dodatku B: Instrukce k identifikaci baterií

Postupujte podle těchto pravidel v jejich posloupnosti. Proveďte první akci, která udává:

 1. Pokud má tlačítko modrou barvu a nápis "Pustit", držte tlačítko a pokračujte podle pokynů v sekci "Uvolnění drženého tlačítka"
 2. Pokud je na bombě více než jedna baterie a tlačítko má nápis "Odpálit", tlačítko stiskněte a ihned uvolněte.
 3. Pokud má tlačítko bílou barvu a na bombě je rozsvícený indikátor s nápisem "CAR", držte tlačítko a pokračujte podle pokynů v sekci "Uvolnění drženého tlačítka".
 4. Pokud má bomba více než dvě baterie a je na ní rozsvícený indikátor s nápisem "FRK", tlačítko stiskněte a ihned uvolněte.
 5. Pokud má tlačítko žlutou barvu, stiskněte a držte tlačítko a pokračujte podle pokynů v sekci "Uvolnění drženého tlačítka".
 6. Pokud má tlačítko červenou barvu a je na něm slovo "Držet", tlačítko stiskněte a ihned uvolněte.
 7. Pokud neplatí ani jedna z předchozích možností, stiskněte a držte tlačítko a pokračujte podle pokynů v sekci "Uvolnění drženého tlačítka".

Uvolnění drženého tlačítka

Při držení tlačítka se na pravé straně modulu rozsvítí barevný proužek. Na základě jeho barvy musíte pustit tlačítko ve správném okamžiku:

 • Modrý proužek: Pusťte tlačítko, když je na odpočtu 4 na kterékoliv pozici.
 • Bílý proužek: Pusťte tlačítko, když je na odpočtu 1 na kterékoliv pozici.
 • Žlutý proužek: Pusťte tlačítko, když je na odpočtu 5 na kterékoliv pozici.
 • Jakýkoliv jiný proužek: Pusťte tlačítko, když je na odpočtu 1 na kterékoliv pozici.

Na téma Klávesnice

Nejsem si jistý co znamenají tyto symboly, ale mám podezření že jsou k tajným účelům.

 • Pouze jeden ze spodních sloupců obsahuje všechny čtyři symboly z klávesnice.
 • Stiskněte všechny čtyři tlačítka v pořadí, ve kterém se jejich symboly vyskytují od shora dolů v daném sloupci.


Na téma Kuba řekl

Tohle je jako jedna z těch hraček, se kterými jste si hráli jako malí, kde se musí zopakovat vzor, který se objeví. Až na to, že tohle je nejspíš zmetek koupený v bazaru.

 1. Jedno ze čtyř barevných tlačítek bude blikat.
 2. Pomocí tabulek níže, zmáčkněte správnou barvu.
 3. Původní tlačítko blikne, a pak blikne další. Opakujte tuto sekvenci pomocí používání tabulek.
 4. Sekvence se prodlouží o jednu barvu pokaždé když zadáte správnou sekvenci, dokud se modul nezneškodní.
ModráŽlutáČervenáZelená

Pokud sériové číslo obsahuje samohlásku:

Bliká červená Bliká modrá Bliká zelená Bliká žlutá
Tlačítko ke zmáčknutí:Žádné chybyModráČervenáŽlutáZelená
1 chybaŽlutáZelenáModráČervená
2 chybyZelenáČervenáŽlutáModrá

Pokud sériové číslo neobsahuje samohlásku:

Bliká červená Bliká modrá Bliká zelená Bliká žlutá
Tlačítko ke zmáčknutí:Žádné chybyModráŽlutáZelenáČervená
1 chybaČervenáModráŽlutáZelená
2 chybyŽlutáZelenáModráČervená

Na téma Kdo je první

Tenhle výmysl je jako něco z klasického skeče, což by mohlo být vtipné, nebýt to připojené k bombě. Budu stručný, protože slova vše jenom komplikují.

 1. Přečtěte si slovo na displeji a podle kroku 1 určete, který nápis na tlačítku máte přečíst.
 2. Na základě nápisu na tlačítku, podle kroku 2 určete, které tlačítko máte stisknout.
 3. Opakujte, dokud se modul nedeaktivuje.

Krok 1:

Na základě displeje přečtěte popisek na určitém tlačítku a pokračujte na krok 2:

ANO


Podívejte se na


VÝDRŽ

Podívejte se na

Podívejte se na
MNĚ

Podívejte se na
HOLT

Podívejte se na
HOLD


Podívejte se na


POČKEJ
Podívejte se na
POČKATPodívejte se na


ČEKEJ

Podívejte se na
ÁŇO


Podívejte se na


LED

Podívejte se na
LETPodívejte se na


MÍTPodívejte se na


MÝT
Podívejte se na
VÝT
Podívejte se na

Podívejte se na
CPodívejte se na


DRŽ

Podívejte se na
VYDRŽPodívejte se na


OKPodívejte se na


OKA
Podívejte se na
PRÁZDNO

Podívejte se na
NIC
Podívejte se naPodívejte se na


BILI


Podívejte se na


BILY

Podívejte se na
BYLY

Podívejte se na
BÍLÍ

Podívejte se na

Krok 2:

Za použití popisku z kroku 1, stiskněte první tlačítko z odpovídajícího seznamu, které naleznete:

: ANO, OKA, AH, NŮŽ, AHHH, OK, PRAVÁ, PRÁZDNO, , NIC, PRVNÍ, LEVÁ, CO, ČEKEJ
PRVNÍ: AHHH, OKA, ANO, NŮŽ, NIC, PRAVÁ, CO, LEVÁ, ČEKEJ, , PRÁZDNO, AH, OK, PRVNÍ
NIC: PRÁZDNO, LEVÁ, ČEKEJ, PRVNÍ, AH, , PRAVÁ, ANO, CO, AHHH, OK, OKA, NIC, NŮŽ
PRÁZDNO: ČEKEJ, PRAVÁ, OKA, NŮŽ, PRÁZDNO, OK, , CO, NIC, AH, AHHH, LEVÁ, ANO, PRVNÍ
CO: LEVÁ, PRAVÁ, OKA, NŮŽ, ANO, PRÁZDNO, NIC, OK, AHHH, AH, ČEKEJ, PRVNÍ, CO,
ANO: OKA, PRAVÁ, LEVÁ, NŮŽ, PRVNÍ, AH, OK, , CO, ANO, AHHH, PRÁZDNO, NIC, ČEKEJ
AH: LEVÁ, AH, AHHH, CO, , PRÁZDNO, NŮŽ, NIC, OKA, PRVNÍ, ČEKEJ, ANO, OK, PRAVÁ
LEVÁ: , CO, AHHH, AH, OKA, ANO, PRAVÁ, NIC, OK, PRÁZDNO, LEVÁ, NŮŽ, ČEKEJ, PRVNÍ
AHHH: PRAVÁ, AHHH, PRVNÍ, NIC, NŮŽ, ANO, PRÁZDNO, AH, LEVÁ, ČEKEJ, OK, , OKA, CO
PRAVÁ: ANO, CO, , OK, NIC, ČEKEJ, AH, PRAVÁ, NŮŽ, AHHH, LEVÁ, PRÁZDNO, OKA, PRVNÍ
NŮŽ: PRÁZDNO, , OKA, AH, CO, OK, NIC, ČEKEJ, AHHH, NŮŽ, PRAVÁ, PRVNÍ, LEVÁ, ANO
OKA: NŮŽ, NIC, PRVNÍ, ANO, LEVÁ, CO, ČEKEJ, OKA, AHHH, , PRÁZDNO, OK, AH, PRAVÁ
ČEKEJ: LEVÁ, NIC, PRÁZDNO, OKA, ANO, AHHH, PRVNÍ, OK, AH, ČEKEJ, CO, , PRAVÁ, NŮŽ
OK: PRAVÁ, NŮŽ, ANO, , OK, OKA, CO, LEVÁ, PRÁZDNO, AHHH, PRVNÍ, AH, NIC, ČEKEJ
DALŠÍ: TYS, KDYS, KDY JSI, HA HAH, A, POSLEDNÍ, CO?, NUŽ, ÁŇO, DALŠÍ, NE, TY JSI, JISTĚ, HA HA
KDYS: KDY JSI, A, TY JSI, POSLEDNÍ, ÁŇO, JISTĚ, NE, NUŽ, DALŠÍ, HA HA, HA HAH, TYS, CO?, KDYS
KDY JSI: NE, KDYS, POSLEDNÍ, KDY JSI, A, CO?, TYS, HA HA, HA HAH, DALŠÍ, ÁŇO, NUŽ, TY JSI, JISTĚ
HA HAH: DALŠÍ, HA HAH, CO?, A, NE, KDYS, HA HA, KDY JSI, ÁŇO, POSLEDNÍ, TYS, JISTĚ, TY JSI, NUŽ
CO?: JISTĚ, HA HA, CO?, POSLEDNÍ, ÁŇO, TYS, KDY JSI, NUŽ, HA HAH, TY JSI, A, NE, KDYS, DALŠÍ
HA HA: POSLEDNÍ, TYS, A, ÁŇO, HA HAH, CO?, NE, JISTĚ, HA HA, DALŠÍ, TY JSI, NUŽ, KDYS, KDY JSI
POSLEDNÍ: POSLEDNÍ, KDY JSI, KDYS, DALŠÍ, JISTĚ, NUŽ, NE, A, TYS, TY JSI, HA HAH, CO?, HA HA, ÁŇO
NE: CO?, HA HA, KDYS, HA HAH, A, NE, JISTĚ, DALŠÍ, POSLEDNÍ, TY JSI, KDY JSI, TYS, NUŽ, ÁŇO
ÁŇO: DALŠÍ, NUŽ, HA HAH, KDY JSI, HA HA, JISTĚ, NE, TY JSI, KDYS, POSLEDNÍ, CO?, A, ÁŇO, TYS
JISTĚ: TYS, POSLEDNÍ, A, ÁŇO, KDY JSI, CO?, HA HAH, NUŽ, TY JSI, DALŠÍ, HA HA, KDYS, NE, JISTĚ
A: ÁŇO, POSLEDNÍ, NE, KDY JSI, NUŽ, TYS, A, TY JSI, JISTĚ, KDYS, CO?, HA HAH, HA HA, DALŠÍ
NUŽ: KDYS, HA HA, JISTĚ, NE, DALŠÍ, CO?, TYS, ÁŇO, HA HAH, A, NUŽ, POSLEDNÍ, KDY JSI, TY JSI
TYS: KDYS, JISTĚ, TY JSI, HA HAH, DALŠÍ, NUŽ, POSLEDNÍ, CO?, TYS, HA HA, ÁŇO, A, KDY JSI, NE
TY JSI: HA HAH, A, HA HA, CO?, NUŽ, JISTĚ, NE, ÁŇO, POSLEDNÍ, DALŠÍ, TY JSI, TYS, KDYS, KDY JSI

Na téma Paměti

Paměť je křehká věc, ale to i všechno ostatní, když bomba vybuchne. Takže dávejte pozor!

 • Stiskněte správné tlačítko abyste se posunuli do další fáze (Stage). Dokončete všech 5 fází abyste zneškodnili modul.
 • Pokud stisknete nesprávné tlačítko, modul se vrátí do 1. fáze.
 • Pozice tlačítek jsou seřazeny zleva doprava.

Fáze 1:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačítko na druhé pozici.
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte tlačítko na druhé pozici.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte tlačítko na třetí pozici.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko na čtvrté pozici.

Fáze 2:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačítko s číslem "4".
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici jako jste zmáčkli ve fázi 1.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte tlačítko na první pozici.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici jako jste zmáčkli ve fázi 1.

Fáze 3:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 2.
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 1.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte tlačítko na třetí pozici.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko s číslem "4".

Fáze 4:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici jako jste zmáčkli ve fázi 1.
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte tlačítko na první pozici.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici jako jste zmáčkli ve fázi 2.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici jako jste zmáčkli ve fázi 2.

Fáze 5:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 1.
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 2.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 4.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 3.

Na téma Morseovky

Zastaralá verze námořní komunikace? Co dál? Alespoň je to pravá Morseovka, takže dávejte pozor a třeba se něco naučíte.

 • Interpretujte signál z blikajícího světla pomocí tabulky s Morseovkou a přečtěte jedno slovo z tabulky.
 • Signál se bude opakovat a bude mít velkou pauzu mezi opakovánimi.
 • Jakmile je slovo identifikováno, nastavte odpovídající frekvenci a stiskněte tlačítko pro vysílání (VYS).
Postup Dekódování

1. Krátké bliknutí reprezentuje tečku.

2. Dlouhé bliknutí reprezentuje čárku.

3. Mezi jednotlivými písmeny je dlouhá pauza.

4. Před tím, než se slovo začne opakovat, bude dlouhá pauza.

Pokud je slovo: Použijte frekvenci:
prach3.505 MHz
chleba3.515 MHz
klenba3.522 MHz
stesk3.532 MHz
klacek3.535 MHz
plomba3.542 MHz
strop3.545 MHz
shluk3.552 MHz
mozol3.555 MHz
mozek3.565 MHz
houby3.572 MHz
sklep3.575 MHz
strach3.582 MHz
bahno3.592 MHz
strup3.595 MHz
brach3.600 MHz

Na téma Komplikovaných drátů

Tyhle dráty nejsou jako ostatní. Některé mají proužky! To z nich dělá úplně jiné dráty. Ale dobrá zpráva, našli jsme stručný spis instrukcí, který nám řekne, co dělat! Možná až moc stručný...

 • Podívejte se na každý drát: Je zde LED dioda nad drátem a místo pro symbol "★" pod drátem
 • Pro každou kombinaci drátu/LED/symbolu použijte Vennův diagram zobrazený níže k rozhodnutí, zda drát přestřihnout nebo nepřestřihnout.
 • Každý drát může mít proužky různých barev.
SSCDCSPBDBPSPBDC
Drát má červenou barvu
Drát má modrou barvu
Má symbol ★
LED dioda svítí
Písmeno Instrukce
CPřestřihnout drát
DNestříhat drát
SPřestřihnout drát, pokud je poslední číslice seriového čísla sudá
PPřestřihnout drát, pokud má bomba paralelní port
BPřestřihnout drát, pokud má bomba dvě a více baterií

Více v dodatku B: Instrukce k identifikaci baterií
Více v dodatku C: Instrukce k identifikaci portů

Na téma Posloupností drátů

Je těžké říci, jak tento mechanismus funguje. Zapojení je velmi chválihodné, ale musí tu být lehčí cesta, jak si poradit s devíti dráty.

 • V tomto modulu je několik panelů, na kterých jsou dráty, ale najednou není viditelný více než jeden. Přepněte na další panel použitím spodního tlačítka a na předchozí panel použitím horního tlačítka.
 • Nepřepínejte na další panel, dokud si nejste jistí, že jste přestříhli všechny potřebné dráty na stávajícím panelu.
 • Přestřihněte dráty podle následující tabulky. Výskyty drátů jsou kumulativní na všech panelech v modulu.
Výskyt červeného drátu
Výskyt drátuPřestřihnout, jestli
První červený výskytC
Druhý červený výskytB
Třetí červený výskytA
Čtvrtý červený výskytA nebo C
Pátý červený výskytB
Šestý červený výskytA nebo C
Sedmý červený výskytA, B nebo C
Osmý červený výskytA nebo B
Devátý červený výskytB
Výskyty modrého drátu
Výskyt drátuPřestřihnout, jestli
První modrý výskytB
Druhý modrý výskytA nebo C
Třetí modrý výskytB
Čtvrtý modrý výskytA
Pátý modrý výskytB
Šestý modrý výskytB nebo C
Sedmý modrý výskytC
Osmý modrý výskytA nebo C
Devátý modrý výskytA
Výskyty černého drátu
Výskyt drátuPřestřihnout, jestli
První černý výskytA, B nebo C
Druhý černý výskytA nebo C
Třetí černý výskytB
Čtvrtý černý výskytA nebo C
Pátý černý výskytB
Šestý černý výskytB nebo C
Sedmý černý výskytA nebo B
Osmý černý výskytC
Devátý černý výskytC

Na téma Bludišť

Tohle vypadá jako nějaký druh bludiště, pravděpodobně ukradené z prostírání v restauraci.

 • Najdi bludiště s odpovídajícími kruhovými značkami.
 • Pyrotechnik musí navigovat bílé světlo k červenému trojúhelníku pomocí tlačítek s šipkami.
 • Varování: Nepřekračujte čáry značené v bludišti. Tyto čáry nejsou na bombě vidět.

Na téma Hesel

Naštěstí toto heslo nesplňuje vládní standardy zabezpečení: 22 znaků, velká a malá písmena, čísla v náhodném pořadí bez palindromů delších než 3.

 • Tlačítka nad a pod každým písmenem cyklují mezi možnostmi pro danou pozici.
 • Jen jedna kombinace dostupných písmen souhlasí s heslem dole.
 • Stiskněte tlačítko „Zadat“, jakmile je nastaveno správné slovo.
agentbarvabudíkcopakdomov
dráhahokejhvozdkabelkočka
kolemkostilustrmístookolo
pokojpomocpozděprahapráce
právopísekrehekskálastrom
stropškolašperktrávavazba
volatvolbazájemzásahškála

Sekce 2: Hlídací moduly

Hlídací moduly nemohou být deaktivovány, ale představují opakující se nebezpečí.

Potřebné moduly mohou být identifikovány podle malého dvoumístného časovače nahoře uprostřed. Interakce s bombou může zapříčinit jejich aktivaci. Jakmile jsou aktivované, tyto moduly vyžadují pravidelnou pozornost než jejich časovač vyprší, abyste předešli vzniku chyby.

Zůstaňte ve střehu; hlídací moduly se mohou kdykoliv reaktivovat.

Na téma Upouštění Plynu

Hackování počítačů je těžká práce! Dobře, většinou je. Tuhle práci by pravděpodobně zvládla i slepice, kdyby okolo klávesy měla nasypané zrní..

 • Tento modul je tzv. hlídací, což znamená, že ho nestačí zneškodnit jednou. Bude se objevovat náhodně dokud nedeaktivujete ostatní moduly.
  Odpovídejte na otázky počítače pomocí tlačítek „Y“ pro „Ano“ nebo „N“ pro „Ne“.

Na téma Vybití Kondenzátoru

Budu hádat, tohle je zde jen proto, aby to vyžadovalo vaši pozornost, protože jinak by to bylo pěkně šmejdové zapojení.

 • Tento modul je tzv. hlídací, což znamená, že ho nestačí zneškodnit jednou. Bude se objevovat náhodně dokud nedeaktivujete ostatní moduly.
  Držte páku abyste vybili kondenzátor dříve, než se přetíží.

Na téma Knoflíků

Zbytečně komplikované a nekonečně potřebné. Představte si, že by takové odborné znalosti byly použity k výrobě něčeho jiného než ďábelských hříček.

 • Tento modul je tzv. hlídací, což znamená, že ho nestačí zneškodnit jednou. Bude se objevovat náhodně dokud nedeaktivujete ostatní moduly.
  Knoflík může být otočen do jednoho ze čtyř směrů.
 • Knoflík musí být otočen na správnou pozici, než časovač knoflíku dojde k nule.
 • Správná pozice může být určena stavem dvanácti LEDek.
 • Pozice knoflíku závisí na tom, kde se nachází nápis "NAHORU", který se může hýbat.

Pozice LEDek

Horní pozice:

X XX
XXXX X
X X X
XX XX

Spodní pozice:

XX X
XXXX X
X X X
X X

Levá pozice:

X
X XXX
X
XX

Pravá pozice:

X XXXX
XXX X
X XX
XXX X


X = Rozsvícená LEDka

Dodatek A: Instrukce k identifikaci kontrolek

Pojmenované světelné indikátory jsou na stranách bomby.

Běžné indikátory

 • SND
 • CLR
 • CAR
 • IND
 • FRQ
 • SIG
 • NSA
 • MSA
 • TRN
 • BOB
 • FRK

Dodatek B: Instrukce k identifikaci baterií

Běžné typy baterií mohou být nalezeny v pouzdrech na stranách krytu bomby.

Baterie Typ
AA
D

Dodatek C: Instrukce k identifikaci portů

Digitální a analogové porty jsou na stranách bomby.

Port Jméno
DVI-D
Paralelní
PS/2
RJ-45
Sériové
Stereo RCA